Oferta

Konsultacje Psychologiczne (150zł / 50min)

Konsultacje psychologiczne – spotkania, z reguły 2-3, mające na celu ustalenie obszaru, kierunku i formy terapeutycznej


Psychoterapia Indywidualna (150zł / 50 min)

Psychoterapia indywidualna – metoda z wyboru w leczeniu zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) i zaburzeń osobowości rozumiana jako zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego - farmakologicznego. Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Poradnictwo Psychologiczne ( 150 zł/50 min)

Poradnictwo psychologiczne - forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

  • diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach

Psychoterapia Par (250zł / 90 min)

Psychoterapia par – koncentruje się na wzorcach interakcji w parze, strukturze i dynamice diady, w mniejszym stopniu zajmując się przeszłością osób tworzących związek.