Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz całościowe szkolenie w Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie w nurcie systemowo-psychodynamicznym ( kierownik - dr hab. nauk hum. Barbara Józefik), atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego ukończenie uprawnia do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP: atestowane_kursy_psychoterapii.pdf
Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna w specjalności psychologia kliniczna.

W 2013 roku rozpoczęła specjalizację z psychologii klinicznej, po jej ukończeniu i zdanym egzaminie państwowym uzyskała tytuł specjalisty z psychologii klinicznej, subspecjalizacja: psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych.

Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oddział zamiejscowy we Wrocławiu. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą psychologiczną osób dorosłych, opiniowaniem sądowym, poradnictwem psychologicznym i psychoterapią.

Diagnozę psychologiczną osób dorosłych opracowuje korzystając z  profesjonalnych testów psychologicznych zakupionych w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: www.practest.com.pl/nasza-misja

Uprawniona do prowadzenia psychoterapii pod superwizją: http://static2.medforum.pl/upload/file/LISTA_www_2014_12_30.pdf

Superwizor - dr hab. nauk hum. Grzegorz Iniewicz

W psychoterapii preferuje podejście integracyjne, w celu dobrania najwłaściwszej formy pomocy dla indywidualnego klienta. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych oraz terapię par.

W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii: http://psychiatria.org.pl/sekcja_naukowa_psychoterapii
oraz kodeksu etyczno - zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29


Doświadczenie zawodowe:

  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, II oddział kliniczny ogólnopsychiatryczny
  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, VII oddział psychiatrii sądowej, V oddział ogólnopsychiatryczny

Współpracuje ze specjalistami:

Konsultacje psychiatryczne:
Specjalista psychiatra Anna Komorowska - tel. +48 519 138 459
Specjalista psychiatra Anna Król-Chwastek - tel. + 48 519 138 459

Konsultacje psychodietetyczne:
Specjalista psychodietetyki dr Anna Januszewicz, tel. 71 30 707 30
http://instytutpsychodietetyki.pl/